Budsjettarbeidet i full sving - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Budsjettarbeidet i full sving

Forslaget til statsbudsjett for 2019 ble presentert 8. oktober, og nå er høringene på Stortinget i full gang.

I løpet av de siste dagene har det vært høringer i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Finanskomiteen og Næringskomiteen.

Skogeierforbundet er svært fornøyd med satsingen på samferdsel. Effektive transporter er svært viktig for næringens konkurransedyktighet, og satsing på veg, kaier og jernbane fortsetter. For neste år blir det også satt av midler til utbedring av svake bruer på fylkesvegnettet, noe vi har ventet på.

Midlene til skogsbilveger og kaier over Landbruks- og matdepartementets budsjett videreføres. Det er fortsatt et stort behov for å ruste opp eksisterende skogsbilveger, og å bygge nye skogsbilveger i skogreisingsstrøkene, så derfor mener Skogeierforbundet at posten bør økes med 30 millioner kroner.

Skogeierforbundet synes det er skuffende at tilskudd til skog-, klima- og energitiltak blir kuttet med 10 millioner kroner. I regjeringens egen vurdering av klimaeffekten av budsjettet sies det at dette kuttet medfører at CO2-opptaket i skog blir mindre enn det det kunne vært om 70 -100 år, faktisk blir bare 50 prosent av potensialet utnytte. Dette er svært effektive og rimelige klimatiltak, som burde vært utnyttet så godt som mulig. Posten bør styrkes med 20 millioner kroner.

Skogeierforbundet støtter alle tiltak som kan bidra til å styrke situasjonen til eksisterende og ny industri i Norge, og mener derfor det er fornuftig å senke selskapsskatten til 22 prosent. Formuesskatten på næringsrelatert kapital bør fjernes, og vi ønsker en større økning i verdsettelsesrabatten av aksjer og driftsmidler enn det regjeringen har foreslått.

Du finner Skogeierforbundets innspill til Finanskomiteen, Transportkomiteen og Næringskomiteen øverst til høyre på denne siden.