Går mot rekordår i skogbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Går mot rekordår i skogbruket

– Det er åpenbart en optimisme blant skogeiere, entreprenører og i treforedlingsindustrien, sier styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum til NRK.

Bedre priser på sagtømmer og på massevirke, dyktige maskinlag som har kapasitet til å hogge tømmer, større etterspørsel etter norsk tømmer og bedre eksportavtaler er noen av årsakene til at det settes rekorder i hvor stort volum som blir hogd.

Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum forteller om en optimisme i skogindustrien.

‐ Men det er mer å gå på, det står mye mer hogstmoden skog rundt omkring i landet som er klar til å hogges, sier Veum.

Entreprenør Christian Ramberg driver Uvdal Skog AS, og har tre hogstmaskiner i drift. Hans selskap avhenger av at skogeiere vil hogge tømmer.

‐ De siste årene har det vært veldig mye og gjøre. Jeg har måttet leie inn flere sjåfører for å sikre at maskinene går så mange timer som mulig, sier Ramberg.

For AT skog er økningen i mengden skog som er hogd formidabel. Så langt i år er økningen på 10 % sammenliknet med i fjor. Men sammenlikner man med bunnåret 2013, er økningen enda større.

‐ Da snakker vi om en økning på 30 prosent, sier avdelingsleder i AT Skog, Hans Erik Røra.

Han sier sagtømmeret stort sett blir foredlet lokalt på østlandet, mens massevirke, eller sliptømmer, eksporteres til Trøndelag eller Tyskland.

– Samtidig blir mer og mer av massevirket fraktet til Vafoss i Kragerø, sier Røra.

Og inntrykket er det samme flere steder i landet. Viken skog, det største andelslaget på østlandet opplever også en økning.

‐ Vi har en vekst på om lag 5 prosent. Årsaken til at vi vokser mindre i prosent, er at vi omsetter et større totalvolum, sier kommunikasjonssjef Linda Camilla Strømsod.

Les hele saken på NRK