Helgesen bruker jussen på en uakseptabel måte - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Helgesen bruker jussen på en uakseptabel måte

Ifølge jussprofessor Eivind Smith gir dagens lovverk rom for å følge opp Stortingets ulveforlik. Han mener Helgesen skjuler sine politiske meninger bak juridiske tolkninger.

Sammen med en rekke andre organisasjoner arrangerte Norges Skogeierforbundet i går et seminar om naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen og fortolkningen av dette lovverket. Innledere var professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, advokat Stein Erik Stinessen fra Lund og Co og advokat og dr. juris Bjørn Stordrange fra Steenstrup Stordrange.

‐ Helgesens lovforslag gir ingenting. Dagens lov gir allerede rom for det Stortinget har bedt om, sa Smith i følge Nationen.

‐  Det er uærlighet i argumentasjonen til Helgesen. Det er helt tydelig både gjennom den eksisterende naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen at ulveforliket fra i sommer kan gjennomføres med den eksisterende lovgivningen. Både loven og konvensjonen opererer med skjønnsmessige kriterier for felling, så dersom det var vilje til det ville kunne Helgesen ha godkjent fellingene, sa Smith.

Advokat Stinessen gikk gjennom lovverk, forarbeider og utredningene som er hentet inn fra KLDs side, og viste at verken Bernkonvensjonen eller naturmangfoldloven begrenser det juridiske handlingsrommet som ulveforliket bygger på. En forskriftsendring hvor nemndenes myndighet samsvarer med naturmangfoldlovens § 18 gir en tilfredsstillende løsning.