Kan Stortinget tåle en ny unnamanøver? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kan Stortinget tåle en ny unnamanøver?

Det bør være grenser for hvor langt en statsråd kan gå i å omgå Stortingets uttrykte vilje. Lovforslaget er ingen lojal etterlevelse av ulveforliket fra 6. juni 2016.

Dette skriver en rekke organisasjoner i en kronikk i Nationen i dag. Bak kronikken står Anne Gjerlaugsen Delphin, Norskog, Espen Søilen, Norges jeger- og fiskerforbund, Per Skorge, Norges Bondelag, Knut Herland, Utmarkskommunenes sammenslutning, Olav Veum, Norges Skogeierforbund, Arnodd Lillemark, Norges Fjellstyresamband og Tone Våg, Norsk Sau og Geit.

Organisasjonene mener at Helgesen bør ha en krystallklar og bunnsolid begrunnelse for hvorfor Naturmangfoldlovens § 18c ikke skal kunne hjemle lisensfelling. Dersom statsråden ikke kommer på rett spor, fester organisasjonene sin lit til at de folkevalgte nå vil ta de grep som må til for at rovviltnemdene skal kunne gjøre de nødvendige avveiningene mellom ulike interesser i forvaltningen av ulvebestanden i åra som kommer.

Les hele kronikken i Nationen (krever innlogging).