Nasjonal pris til Langhuset på Lista - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nasjonal pris til Langhuset på Lista

Langhuset på Lista er kåret til Månedens trebygg for januar av Tenk Tre.

Langhuset er inspirert av de tradisjonelle langhusene, som kan spores 2000 år tilbake i tid. På Sør- og Vestlandet var ofte husene inndelt slik, i en boligdel for menneskene og en del til fjøs for husdyrene. Dyra avga varme til huset, og materialer ble spart ved å bygge både fjøs og hus i ett.

‐ Halvparten at huset fungerer som fjøs for 20 ammekyr, mens resten av bygget er to leiligheter som leies ut til turister, forteller melkebonde Knut Olaf Reiersen. Han forteller om begeistrede leietakere som setter stor pris på nærheten til dyrene.

‐ Det er mye å lære av gamle oppskrifter. Stadig oftere ser vi verdien av dette når vi selv diskuterer oss frem til løsninger. Plassering i terreng, materialvalg og opplevelsen av stedets egenart er sentrale elementer vi hele tiden har med oss, sier Jan Gunnar Skjeldsøy fra Stiv Kuling arkitekter, som har tegnet bygget.

‐ Bygget kombinerer natur og kultur på en spennende måte. Utformingen av bygget gir en følelse av å være nær både dyr og fugler. Vi gratulerer Knut Olaf Reiersen og Langhuset på Lista med prisen for Månedens trebygg, sier Ellen Alfsen, prosjektleder for Tenk Tre.