Endringene i konsesjonsloven trer snart i kraft - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Endringene i konsesjonsloven trer snart i kraft

Reglene om priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves med virkning fra 1. juli i år. De øvrige endringene trer i kraft 1. september.

Dette skriver Landbruks- og matdepartementet på sin hjemmeside.

‐ Endringane i priskontroll for reine skogeigedomar vil stimulere til auka omsetnad av skog. Det legg til rette for eit meir aktivt skogbruk. Auka omsetnad kan dermed føre til auke i avvirkinga og i investeringar i planting og ungskogpleie. Det kan over tid også føre til ein meir tenleg eigedomsstruktur med større skogeigedomar enn i dag, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Les mer på regjeringen.no