Vernedebatten: Preget av motsetninger - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vernedebatten: Preget av motsetninger

– Debatten om bruk og vern av skogen er dessverre preget av at motpartene vil finne feil hos hverandre. Med de skogressursene vi har i Norge bør det være mulig å finne de gode løsningene, […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Astrup skulle bidra med et objektivt og faglig innspill, før debatten rundt bruk og vern ble satt i gang under konferansen. Astrup er forskningssjef ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) ved divisjon skog og utmark. Han pekte på at det er gode muligheter for framtidig hogst i norsk skog.

‐ Vi har store arealer hogstmoden skog per i dag, rett over 40 prosent av skogen i Norge befinner seg over hogstklasse fem. Det er mye plantet skog som kommer til å bli hogstmoden i de kommende årene, sa Astrup.

Likevel pekte han på at økt press på ressursene og økt avvirkning, vil kreve en fornuftig debatt rundt bruk og vern.

‐ Dessverre er det lite fokus på å finne de gode løsningene når motpartene møtes. Med de ressursene vi har i Norge må det være mulig å få finne de gode løsningene både for økt avvirkning og biodiversitet.

Astrup gikk også gjennom noen fakta for å sette debatten.

‐ Det er helt avgjørende at vi kutter utslipp. Vi må endre vår måte å forvalte ressurser på om vi skal nå klimamålene. Vi får best klimaeffekt ved bruk av skogen, dersom vi benytter den til langtlevende produkter, sa Astrup.

I dag er omtrent 4,6 prosent av det totale skogarealet vernet og 3,2 prosent av produktiv skog vernet. Regjeringens mål om 10 prosent skogvern vil sette Norge relativt jevnt med andre land i Europa. Astrup viste også til rapporten NIBIO har utarbeidet sammen med landbruksdirektoratet, som konkluderte med at så lenge skogbruket er bærekraftig så der det ikke grunnlag for å vektlegge vern av norsk skog som klimatiltak.

‐ Langsiktig bruk av skogen er det beste klimatiltaket, men vi må huske at det er mange andre grunner som taler for skogvern som vern av naturmangfold og biologisk diversitet.