Nyheter – Side 65 – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Bygging av skogsvei i bratte lier

Å bygge skogsvei i bratt terreng gir mange utfordringer. Når man graver langs ei li vil veigrøfta naturlig komme til å skjære gjennom de naturlige vannveiene som er etablert i lia, og om dette vannet havner på avveie kan det representere en fare for å utløse både skred og ras. Dagens veiplanleggere må derfor ha godt blikk for vannføringen rundt veien, og hvordan man tar høyde for et våtere og varmere klima.
access_time Publisert